Tổng hợp những phương thức cho vay ngắn hạn từ ngân hàng

Phương thức cho vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn nhỏ hơn 1 năm, vay ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu vay vốn lưu động trên cơ sở thấu hiểu dòng tiền và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Vay ngắn hạn được xem là cách nhanh nhất để bạn có trong tay nguồn vốn kinh doanh khi bạn cần. Hiện nay, có khá nhiều hình thức cho vay vốn đang được các ngân hàng đưa ra. Dưới đây là các phương thức cho vay ngắn hạn phổ biến của ngân hàng, hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ và chọn cho mình hình thức vay vốn phù hợp cụ thể. Cùng Thebank tìm hiểu ngay nhé!!

Vay ngắn hạn là gì?

Vay ngắn hạn là hình thức cho vay những khoản vay có thời gian ngắn, dưới 1 năm. Trong đó các ngân hàng thương mại là nhà cung ứng phần lớn các khoản vay ngắn hạn cho doanh nghiệp. Khách hàng lựa chọn hình thức này có ưu điểm đó là ít rủi ro về khả năng thanh toán cũng như về lãi suất so với vay trung và dài hạn. Những khoản cho vay ngắn hạn thường được sử dụng rộng rãi trong việc tài trợ mang tính thời vụ về vốn luân chuyển và tài trợ tạm thời cho các khoản chi phí sản xuất.

Với nguồn vốn cho vay ngắn hạn đã góp phần ổn định, duy trì và mở rộng sản xuất – kinh doanh đối với các doanh nghiệp, nâng cao đời sống của các cá nhân, hộ gia đình. Khi nói đến vay ngắn hạn thì điều mà chúng ta quan tâm đầu tiên đó chính là lãi suất và hiệu quả của những khoản vay. Vậy hiệu quả của các khoản vay sẽ được phản ánh từ hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp và tính ổn định, khả năng sinh lời của ngân hàng.

Vay ngắn hạn là gì?

Vay ngắn hạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn

Vai trò của cho vay ngắn hạn

Đối với nền kinh tế

Các ngân hàng thương mại là một nhân tố quan trọng để đầu tư bởi những đặc điểm ưu việt khi vay ngắn hạn như: Rủi ro thấp, bình quân lãi suất, chuyển đổi kỳ hạn. Khác với các công ty tài chính, công ty chứng khoán thì chủ yếu họ cung cấp hình thức vay trung và dài hạn còn ngân hàng thương mại cung cấp vốn ngắn hạn cho nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp

Hình thức cho vay ngắn hạn chính là nguồn bổ sung kịp thời về vấn đề tài chính cho các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về vốn ngắn doanh nghiệp, giúp giải quyết khó khăn tạm thời. Đây còn là giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bắt kịp những cơ hội kinh doanh, tận dụng được thời cơ phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó nhờ vào khoản vay ngắn hạn này sẽ tạo động lực, yếu tố kích thích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các điều kiện trong cho vay ngắn hạn tạo áp lực buộc doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

Đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM

 • Hoạt động cho vay ngắn hạn là hoạt động cơ bản, chủ yếu của NHTM.
 • Hoạt động cho vay ngắn hạn mang lại nguồn thu nhập chính cho Ngân hàng.

Vay ngắn hạn là bao lâu?

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.

Thời hạn cho vay ngắn hạn là dưới 1 năm do đó khoản vay này thường được dùng để đáp ứng nhu cầu thiếu vốn tạm thời như phục vụ cho thanh toán hàng hoá, tài trợ, bổ xung vốn lưu động hay thanh toán ngoại thương và phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Do nguồn vốn tín dụng ngắn hạn dùng để cung cấp vốn cho chi tiêu, mua nguyên vật liệu, trả lương, bổ xung vốn lưu động nên số vốn vay thường nhỏ, nguồn vốn được quay vòng nhiều.

Vay ngắn hạn là bao lâu?

Vay ngắn hạn đang được các doanh nghiệp sử dụng triệt để

Phương thức vay ngắn hạn phổ biến

Cho vay từng lần

Hình thức cho vay ngắn hạn, cho vay theo món khách hàng được ngân hàng cấp cho một khoản tiền cho một mục đích sử dụng vốn nhất định. Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thỏa thuận cho vay.

Cho vay hợp vốn

Là hình thức cho vay vốn việc có từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cho vay đối với khách hàng để thực hiện một phương án, dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của doanh nghiệp.

Cho vay lưu vụ

Theo Thông tư 39, cho vay lưu vụ “Là việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với khách hàng để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm.

Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp”.

Cho vay lưu vụ khuyến kích DN

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp, phương thức cho vay được Agribank đề xuất đưa vào Quy chế cho vay mới. Thực ra, cho vay lưu vụ đã được NHNN chấp thuận cho Agribank áp dụng từ nhiều năm trước đây với đối tượng cho vay là các khách hàng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để thanh toán các khoản chi phí trồng, chăm sóc các loại cây trồng ngắn ngày có 2 vụ liền kề (ban đầu chủ yếu là cây lúa, sau bổ sung ngô, khoai, sắn, đậu,…).

Cho vay vốn theo hạn mức

Hình thức cấp tổ chức tín dụng của ngân hàng thương mại theo đó làm một bộ hồ sơ vay, vay vốn một lần nhất định với mức tín dụng ngân hàng và khách hàng thỏa thuận.

Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, tổ chức tín dụng thực hiện cho vay từng lần. Một năm ít nhất một lần, tổ chức tín dụng xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.

Cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng

Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi mức cho vay dự phòng đã thỏa thuận. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng không vượt quá 01 năm.

Hạn mức tín dụng dự phòng thường được áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn đảm bảo đầy đủ số vốn đầu tư cho dự án do mức vốn đầu tư cho dự án có khả năng tăng lên hoặc mức vốn tự có của khách hàng tham gia vào dự án không đủ so với dự kiến ban đầu hoặc khách hàng phải thanh toán các nghĩa vụ tài chính trong thời gian tới mà không dự kiến chính xác được.

Cho vay theo hạn mức thấu chi

Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.

Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 năm. Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán hiện đang phổ biến tại các ngân hàng.

Cho vay quay vòng

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 (một) tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không vượt quá 03 tháng.

Cho vay tuần hoàn (Rollover)

Cho vay tuần hoàn hay việc tái tục/quay vòng khoản vay được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, phương thức cho vay này từng được nhiều ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp tốt và có vòng quay vốn ngắn.

Cụ thể, theo khoản 8 Điều 27 của Thông tư 39, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng cho vay tuần hoàn đối với khách hàng với 4 điều kiện sau:

 • Thứ nhất, đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc của khoản vay.
 • Thứ hai, tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân ban đầu và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh.
 • Thứ ba, tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.
  Thứ tư, trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận.

Như vậy, về cơ bản, nếu ngân hàng và doanh nghiệp đáp ứng được 4 điều kiện trên thì có thể tiến hành cho vay tuần hoàn.

Các phương thức cho vay khác

Được kết hợp các phương thức cho vay quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều này, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khoản vay.

Lãi suất vay ngắn hạn

Đối với phần lớn khách hàng cá nhân đi vay, yếu tố quan trọng cần quan tâm là lãi suất cho vay ngắn hạn hiện nay. Lãi suất của các Ngân hàng cổ phần hiện nay đã cạnh tranh khá tốt, không có chênh lệch nhiều đối với khối Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, phí phạt trả nợ trước hạn của các ngân hàng cổ phần tương đối cao. Các ngân hàng cho biết, Lãi suất cho vay ngắn hạn tại các ngân hàng phổ biến ở 6% – 11%/năm.

Nếu bạn vay với số tiền nhỏ, bạn sẽ phải chịu mức lãi cao hơn khi bạn vay với số tiền lớn. Lãi suất vay ngắn hạn càng cao giúp ngân hàng bù đắp được các khoản chi phí cố định vận hành để phục vụ khoản vay. Điều này cũng tương tự như giá bán áp dụng cho mua sỉ hay mua lẻ.

Lãi suất vay ngắn hạn

Các ngân hàng cũng đẩy mạnh các phương thức cho vay ngắn hạn

Điều kiện vay vốn

 • Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
 • Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18
 • tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Điều kiện vay vốn

Rất dễ để có thể vay ngắn hạn tại ngân hàng

Hồ sơ vay vốn

 •  Hồ sơ đề nghị vay vốn;
 • Thỏa thuận cho vay;
 • Báo cáo thực trạng tài chính do khách hàng gửi tổ chức tín dụng trong thời gian vay vốn;
 • Hồ sơ liên quan đến bảo đảm tiền vay;
 • Quyết định cho vay có chữ ký của người có thẩm quyền; trường hợp quyết định tập thể, phải có biên bản ghi rõ quyết định được thông qua;
 • Những tài liệu phát sinh trong quá trình sử dụng khoản vay liên quan đến thỏa thuận cho vay do tổ chức tín dụng hướng dẫn.

Một số ngân hàng cho vay ngắn hạn uy tín

Theo các khảo sát trên thị trường thì một số ngân hàng cho vay ngắn hạn uy tín và lãi suất hấp dẫn như:

 • Vay ngắn hạn VIB: Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu về vốn trong ngắn hạn của khách hàng, ngân hàng VIB triển khai gói 1.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi từ 8,49%/năm.
 • Vay ngắn hạn Vietcombank: khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất thấp nhất là 5,5%/năm. Đối với kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng, mức lãi suất ưu đãi là 5,9%/năm.
 • Vay ngắn hạn BIDV: Áp dụng mức trần lãi suất 6,5%/năm đối với cho vay ngắn hạn VND các đối tượng ưu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Vay ngắn hạn Vietinbank: VietinBank hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay ngắn hạn thông qua triển khai Chương trình “Tối ưu hóa hiệu quả với đồng vốn USD”, với lãi suất ưu đãi tối thiểu chỉ từ 1,5%/năm

Các khoản vay của phương thức vay ngắn hạn này ít rủi ro về khả năng thanh toán cũng như về lãi suất so với vay trung và dài hạn. Những khoản cho vay ngắn hạn thường được sử dụng rộng rãi trong việc tài trợ mang tính thời vụ về vốn luân chuyển và tài trợ tạm thời cho các khoản chi phí sản xuất.

Khách hàng cần tư vấn vay:

Liên hệ tư vấn Zalo 0707.733.650 Hỗ trợ toàn quốc 24/24

Xếp hạng chúng tôi

[]
1 Step 1
Đăng Ký Vay Ngân Hàng Miễn Phí Ngay!
Tư Vấn Vay Nhanh: Zalo 0708.866.285
Họ và tênyour full name
Số điện thoạiyour full name
Nơi ở hiện tạiyour full name
Số tiền cần vayyour full name
Previous
Next

Phone