Tag Archives: vay thế chấp nhà quy hoạch

Điều kiện, thủ tục vay thế chấp nhà quy hoạch

Điều kiện, thủ tục vay thế chấp nhà quy hoạch

Có thể vay thế chấp nhà quy hoạch được không là câu hỏi chúng tôi nhận được rất nhiều trong thời gian gần đây cũng như trên các diễn đàn nhà đất. Việc ngân hàng có hỗ trợ vay hay không còn phụ thuộc vào khu vực quy hoạch đó như thế nào. Để làm