HỖ TRỢ VAY TÍN CHẤP NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THẤP

Khu Vực Miền Nam
Khu Vực Miền Bắc
Vay Thế Chấp HCM

Những điểm mới cho vay tiêu dùng được luật thông qua

Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành thông qua Dự thảo lần 2, trong đó có rất nhiều nội dung mà người đi vay cần nắm rõ

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Dự thảo lần 2 Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, trong đó có rất nhiều nội dung đáng chú ý mà người đi vay cần nắm rõ.

Khách hàng vay tiêu dùng cần được cung cấp những thông tin gì?

Theo như Thông tư quy định cho vay tiêu dùng thì trước khi ký hợp đồng cho vay tiêu dùng, công ty tài chính cần phải cung cấp và giải thích đầy đủ, trung thực, chính xác cho khách hàng hiểu được các thông tin liên quan kể cả hậu quả hoặc chế tài sẽ áp dụng khi khách hàng vi phạm hợp đồng. Trong đó tối thiểu phải có 12 thông tin sau:

 • Nội dung và điều kiện cho vay tiêu dùng.
 • Lãi suất cho vay sẽ được tính theo tỷ lệ %/năm. Các loại phí liên quan đến khoản vay tiêu dùng và mức phí áp dụng khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng, bao gồm: thời điểm, phương pháp, thời gian tính lãi tiền vay và từng loại phí.
 • Tổng số tiền lãi, phí mà khách hàng đi vay phải trả trong suốt thời hạn vay khi thực hiện đúng hợp đồng cho vay tiêu dùng được xác định trên cơ sở mức lãi suất, phí được quy định phía trên.
 • Các yếu tố và nguyên tắc xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay, phí đối với trường hợp áp dụng lãi suất cho vay, phí có điều chỉnh.
 • Thời hạn cho vay, thời hạn duy trì hạn mức đối với trường hợp cho vay theo hạn mức tín dụng; phương thức cho vay, giải ngân vốn và việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay; trả nợ gốc và lãi tiền vay, trong đó bao gồm số tiền phải trả định kỳ (gốc, lãi), số kỳ phải thanh toán và thời điểm thanh toán.
 • Quy định về việc trả nợ trước hạn khoản vay tiêu dùng, trong đó gồm điều kiện trả nợ trước hạn, lãi tiền vay và phí trả nợ trước hạn
 • Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn, lãi suất áp dụng đối chậm trả, bao gồm phương pháp, thời điểm và thời gian tính lãi.
 • Điều kiện, nguyên tắc xem xét việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn.
 • Các trường hợp về chấm dứt cho vay; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.
 • Các biện pháp sẽ áp dụng trong trường hợp khách hàng không thanh toán khoản vay đúng hạn.
 • Quyền hạn và trách nhiệm của khách hàng tham gia vay tiêu dùng; quyền hạn và trách nhiệm của công ty tài chính.
 • Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định của pháp luật có liên quan.
Khách hàng cần lưu ý nhiều vấn đề từ Dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng

Khách hàng cần lưu ý nhiều vấn đề từ Dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng

Những nhu cầu vốn không được đồng ý cho vay tiêu dùng

Dự thảo lần 2 Thông tư quy định cho vay tiêu dùng quy định những nhu cầu vốn dưới đây sẽ không được đồng ý cho vay tiêu dùng.

 • Vay tiêu dùng để mua, sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm mua, bán, xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Vay tiêu dùng để mua, sử dụng các loại hàng hóa bị cấm lưu thông, sử dụng dịch vụ bị cấm sử dụng theo quy định của pháp luật về hàng hoá, dịch vụ bị áp dụng biện pháp khẩn cấp.
 • Vay tiêu dùng để đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.
 • Vay tiêu dùng với mục đích trả nợ các khoản nợ vay tại chính công ty tài chính cho vay và/hoặc tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
 • Vay tiêu dùng với mục đích mua nhà ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở.
 • Vay tiêu dùng để mua tàu thuyền, vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ).

Hồ sơ đề nghị vay tiêu dùng bao gồm những gì?

 • Giấy đề nghị vay vốn. Trong đó bao gồm các thông tin về phương án sử dụng vốn của khách hàng, bao gồm tổng số tiền cần sử dụng, tổng số tiền hiện có, số tiền cần vay tại công ty tài chính, mục đích sử dụng vốn, thời gian vay vốn.
 • Các tài liệu chứng minh khách hàng đủ điều kiện vay vốn, phù hợp với đặc điểm khách hàng, phương thức cho vay và sản phẩm cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Khách hàng đủ điều kiện vay vốn là những khách hàng có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự, có mục đích vay vốn tiêu dùng không thuộc các mục đích vay vốn đã được đề cập phía trên, có khả năng tài chính để trả nợ theo thời hạn đã cam kết và có phương án sử dụng vốn khả thi.
 • Các tài liệu khác theo hướng dẫn riêng của từng công ty tài chính phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng khách hàng, phương thức cho vay, sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Lãi suất cho vay tiêu dùng sẽ do công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận?

Lãi suất cho vay tiêu dùng sẽ do công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận?

Lãi suất cho vay tiêu dùng được quy định như thế nào?

Cũng theo quy định cho vay tiêu dùng có trong dự thảo, mức lãi suất cho vay tiêu dùng do công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và được tính theo tỷ lệ %/năm.

Công ty tài chính và khách hàng phải thỏa thuận cụ thể việc tính, thu lãi tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm lãi tiền vay phải trả chỉ được tính trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế tại thời điểm tính lãi.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, bản thân các công ty tài chính phải ban hành quy định nội bộ về lãi suất cho vay tiêu dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch, hợp lý và tuân thủ đúng pháp luật.

Đối với trường hợp khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận của công ty tài chính và khách hàng có trong hợp đồng cho vay tiêu dùng, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

 • Thứ nhất, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn do công ty tài chính thỏa thuận với khách hàng có trong hợp đồng cho vay tiêu dùng tuy nhiên không được vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn;
 • Thứ hai, trường hợp khách hàng không trả lãi tiền vay đúng hạn, khách hàng còn phải trả cho công ty tài chính tiền lãi đối với số lãi tiền vay chậm trả theo mức lãi suất do công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số lãi tiền vay chậm trả trong thời gian chậm trả.

Thời hạn cho vay tiêu dùng

Công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay dựa trên cơ sở nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng cũng như nguồn vốn cho vay và thời hạn hoạt động còn lại của công ty tài chính.

Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài, thời hạn cho vay không được vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

Hợp đồng vay tiêu dùng gồm những gì?

Hợp đồng có trong quy định cho vay tiêu dùng của Thông tư trước tiên cần phải có các nội dung như đã đề cập trong phần “Khách hàng vay tiêu dùng cần được cung cấp những thông tin gì?” ở đầu bài viết.

Thêm vào đó, trong hợp đồng cần phải có tên, mã số thuế, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, địa chỉ của công ty tài chính; tên, số căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, địa chỉ của khách hàng.

Tiếp theo là số tiền cho vay, hạn mức cho vay trong trường hợp cho vay theo hạn mức; mục đích sử dụng vốn vay; biện pháp bảo đảm tiền vay cụ thể (nếu có).

Và cuối cùng là hiệu lực của hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Mọi thông tin liên hệ tư vấn Zalo 0909.201.604 Hỗ trợ 24/24

Đánh giá của bạn!

Tin Tài Chính Liên Quan

Vay tín chấp tại Maritime Bank mua Bất động sản cần điều kiện gì?
views 1
Thu nhập tối thiểu sau thuế 10 triệu đồng tại Hà Nội và 5 triệu ở các Tỉnh/Thành Phố khác là đủ điều kiện vay tín chấp tại Maritime Bank. Vay tín...
Bật mí cách vay tín chấp đơn giản, lãi suất thấp
views 0
Nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp hiện nay ngày càng tăng cao nhằm phục vụ những mục đích cá nhân, dưới đây là những cách vay tín chấp ngân hàng mang ...
Sinh viên vay không cần thế chấp có thể ở ngân hàng nào?
views 0
Rất nhiều bạn sinh viên mong muốn được vay tín chấp tại Ngân hàng. Vậy có những ngân hàng nào cho sinh viên vay không cần thế chấp hiện nay? Vay ...
Vay tín dụng VPBank hồ sơ đơn giản, lãi từ 0.8%/tháng, duyệt vay 24h
views 537
Dịch vụ cho vay tín dụng vpbank vay nhanh, an toàn, lãi suất từ 0,8%. tháng, hạn mức vay đến 500 Triệu không thế chấp. Sẽ đáp ứng được nhu cầu ...

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

KHU VỰC MIỀN NAM

Zalo 0909.201.604

KHU VỰC MIỀN BẮC

Zalo 0903.239.070

TƯ VẤN VAY THẾ CHẤP

Zalo 0909.201.604

Tin Tài Chính Liên Quan

Vay tiền không thế chấp uy tín tại Quảng Bình
views 1
Quảng Bình là một tỉnh có dân số trong độ tuổi lao động dồi dào (chiếm 60%), chính vì vậy nhu cầu vay tiêu dùng của người dân nơi đây rất lớn, đặc ...
Làm thủ tục vay thế chấp ô tô có hạn mức cao nhất
views 0
Hiện nay, rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho vay dưới dạng thế chấp ô tô đang sử dụng nhưng với hạn mức chỉ khoảng 40 – 75% giá trị xe. Vậy nếu bạn đang...
Vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng Đông Á và điều bí mật sẽ được bật mí
views 0
Vay tín chấp ngân hàng Đông Á lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nhanh chóng. Giải ngân sau 24h duyệt hồ sơ, cho vay lên tới 5 năm với số tiền tối đa 5...
Lãi suất vay tiêu dùng vpbank là bao nhiêu
views 96
Lãi suất vay tiêu dùng vpbank, vay tín chấp vpbank hay vay không thế chấp vpbank là dịch vụ cho vay vốn uy tín của ngân hàng Việt Nam thịnh vượng. Nh...